THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN