Thông báo hoàn tất đăng ký công ty đại chúng


 
  Untitled
 
                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO
              THÔNG BÁO
                  V/v  Hoàn tất đăng ký công ty đại chúng
Căn cứ văn bản số 5997/UBCK – GSĐC ngày 07/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.
Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco xin trân trọng thông báo về việc chính thức hoàn tất đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 07/09/2016. Các thông tin cơ bản về Công ty đại chúng – Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco như sau:
  1. Tên Công ty:                               Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco
  2. Trụ sở chính:                              Xóm Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  3. Điện thoại:                                  03.9347.8456 – 03.9222.8421                     Fax: 03.9364.8147
  4. Website:                                      www.channuoimitraco.com.vn
  5. Giấy Chứng nhận ĐKKD số:      số 2803000723 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 07/10/2009, và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3001065982 đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 14/06/2016
  6. Vốn điều lệ:                                40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
Bản công bố thông tin và các thông tin khác liên quan đến Công ty đại chúng được cung cấp tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco hoặc tại địa chỉ website sau: www.channuoimitraco.com.vn
Trân trọng thông báo.